www.rtmj.net > 乃的拼音和组词

乃的拼音和组词

nai 乃至 我没有做作业,乃至被老师骂

乃:nǎi1.是:失败~成功之母.2.连词.于是:因时间仓促,~作罢.3.副词.才:唯虚心~能进步.4.文言副词.竟:~至如此.5.文言人称代词.你;你的:~翁(你的父亲).组词:乃至、乃尔、无乃、既乃、乃今、尔乃、已乃 扩展资料 乃本

nai第三声 乃至 这件古董的价值至少有百万乃至上千万

乃[nǎi]1.才:今~得之.“断其喉,尽其肉,~去”.2.是,为:~大丈夫也.3.竟:~至如此.4.于是,就:“因山势高峻,~在山腰休息片时”.5.你,你的:~父.~兄.“家祭无忘告~翁”.请采纳~

音节是(nǎi ) 音序是( N) 部首是(丿) 组词(乃至)

奶、氖、艿、 这些都是nai

惠huì 贞惠 惠绥 黠惠 佳惠 谐xié 谐密 谐晤 谐优 谐合 乃nǎi 禾乃 乃郎 乃在 乃者日rì 周日 暧日 赵日 日

liang 二声 梁山 四声 hui智慧 四声 yi 造诣 三声 nai 乃父 四声 ri 日子 qin 二声 禽兽

peng第二声,硼砂

乃字的组词:遂乃、无乃、乃父、然乃、乃心、或乃、乃往、既乃、乃才、便乃、乃今、何乃、不乃、乃其、乃尔、乃至、胡乃、焉乃、毋乃、况乃、乃者、顾乃、乃可、乃耳、乃昔、乃眷、丕乃、乃郎、乃翁、普乃、乃情、乃在、乃、非乃、来乃、乃公、已乃、至乃、乃堂、乃是 造句 胜败乃兵家常事也.失败乃成功之母.

网站地图

All rights reserved Powered by www.rtmj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rtmj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com