www.rtmj.net > 卖炭翁拼音版正版图片

卖炭翁拼音版正版图片

卖炭翁,伐薪烧炭南山中. 满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑. 卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食. 可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒. 夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙. 牛困人饥日已高,市南门外泥中歇. 翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿. 手把文书口称敕,回车叱牛牵向北. 一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得. 半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直.

卖炭翁 作者:白居易 卖炭翁,伐薪烧炭南山中.满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑.卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食.可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒.夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙.牛困人饥日已高,市南门外泥中歇.翩翩两骑来

màitànwēng卖炭翁(唐白居易) mài tàn wēng,fá xīn shāo tàn nán shān zhōng.卖炭翁,伐薪烧炭南山中.mǎn miàn chn huī yān huǒ s,liǎng bìn cāng cāng shí zhǐ hēi.满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑.mài tàn d qián h suǒ yíng? shē

mai tan weng.

卖炭翁,伐薪烧炭南山中. 满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑. 卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食. 可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒. 夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙. 牛困人饥日已高,市南门外泥中歇. 翩翩两骑来是谁?黄衣使者白

卖炭翁:mài tàn wēng.《卖炭翁》是唐代诗人白居易创作的《新乐府》组诗中的一篇.写卖炭翁辛苦烧炭却被太监强行贱价收购的经过,揭露当时“宫市”的黑暗横暴,抨击统治者及其爪牙肆意掠夺的罪行.诗中人物心理刻画细致,善用比衬手法.

卖炭翁的汉语拼音:mài tàn wēng键盘输入拼音:mai tan weng大写:MAI TAN WENG

古诗征人怨柳中庸带拼音版:zhēng rén yuàn 征人怨 liǔ zhōng yōng 柳中庸 suì suì jīn hé fù yù guā 岁岁金河复玉关,zhāo zhāo mǎ cè yǔ dāo huán 朝朝马策与刀环.sān chūn bái xuě guī qīng zhǒng 三春白雪归青冢,wàn lǐ huáng hé rào hēi shān 万里黄河绕黑山.

qīng xī xíng 清溪行 táng lǐ bái 唐 李白 qīng xī qīng wǒ xīn , shuǐ sè yì zhū shuǐ .清溪清我心,水色异诸水.jiè wèn xīn ān jiāng , jiàn dǐ hé rú cǐ .借问新安江,见底何如此.rén xíng míng jìng zhōng , niǎo dù píng fēng lǐ .人行明镜中,鸟度屏风里.xiàng wǎn xīng xīng tí , kōng bēi yuǎn yóu zǐ .向晚猩猩啼,空悲远游子.

寻胡隐君 明高启 渡 水 复 渡 水,看 花 还 看 花.春 风 江 上 路,不 觉 到 君 家.xún hú yǐn jūn míng gāo qǐ dù shuǐ fù dù shuǐ ,kàn huā hái kàn huā .chūn fēng jiāng shàng lù ,bú jiào dào jūn jiā .

网站地图

All rights reserved Powered by www.rtmj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rtmj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com