www.rtmj.net > 绝句明文徽明拼音版

绝句明文徽明拼音版

文徵明,即文征明.(同样,魏征,即魏徵)徵,有两个读音:zhǐ,zhēng徵 zhēng,徵的简体字:征. 本义:征召.(徵 zhǐ,古代五音之一.用来表示音调高低的词.相当於西乐音阶中的 sol(即简谱“5”).《周礼 春官 大师》:“皆文之

绝句 作者:志南【宋代】 古木阴中系短篷,gǔ mù yīn zhōng xì duǎn péng 杖藜扶我过桥东.zhàng lí fú wǒ guò qiáo dōng 沾衣欲湿杏花雨,zhān yī yù shī xìng huā yǔ 吹面不寒杨柳风.chuī miàn bù hán yáng liǔ fēng

绝句 南宋僧志南 gǔ mù yīn zhōng jì duǎn péng,古木阴中系短篷,zhàng lí fú wǒ guò qiáo dōng.杖藜扶我过桥东.zhān yī yù shī xìng huā yǔ,沾衣欲湿杏花雨,chuī miàn bù hán yáng liǔ fēng.吹面不寒杨柳风.扩展资料 译文:在岸边参天

绝句元王庭筠的拼音如下 jué jù yuán wáng tíng jun 绝句元王庭筠的拼音是jué jù yuán wáng tíng jun

春日宋代:朱熹胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新.等闲识得东风面,万紫千红总是春.chūn rì sòng dài :zhū xī shèng rì xún fāng sì shuǐ bīn ,wú biān guāng jǐng yī shí xīn .děng xián shí dé dōng fēng miàn ,wàn zǐ qiān hóng zǒng shì chūn .

绝句2113(juéjù) 古(gǔ)木(mù)阴(yīn)中(zhō5261ng)系(xì)短4102(duǎn)篷(péng),杖(zhà1653ng)藜(lí)扶版(fú)我(wǒ)过桥(guòqiáo)东(dōng). 沾(zhān)衣(yī)欲(yù)湿(shī)杏花权(xìnghuā)雨(yǔ),吹(chuī)面(miàn)不(bú)寒(hán)杨柳(yángliǔ)风.

jué jù èr shǒu(qí yī) 《绝句二首(其一)》táng .dù fǔ 唐.杜甫 chí rì jiāng shān lì,chūn fēng huā cǎo xiāng .迟日江山丽,春风花草香.ní róng fēi yàn zǐ,shā nuǎn shuì yuān yāng.泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯.译文:江山沐浴着春光,多么秀丽,

《jué jù》《绝句》nián dài:sòng 年代:宋 zuò zhě : xià yuán dǐng 作者: 夏元鼎 kōng dòng fǎng dào zhì xiāng hú,wàn juàn shī shū kàn zhuǎn yú.崆峒访道至湘湖,万卷诗书看转愚.tà pò tiě xié wú mì chù,dé lái quán bù fèi gōng fū.踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫.

句二首(其一) 杜甫 chí rì jiāng shān lì ,chūn fēng huā cǎo xiāng .迟日江山丽,春风花草香.ní róng fēi yàn zǐ ,shā nuǎn shuì yuān yāng .泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯.拼音已经标注 如果满意,望采纳

绝句 其一 唐 杜甫 liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ 两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 ,yī háng bái lù shàng qīng tiān 一 行 白 鹭 上 青 天 .chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě 窗 含 西 岭 千 秋 雪 ,mén bó dōng wú wàn lǐ chuán 门 泊 东 吴 万 里 船 .绝句 其二 唐

网站地图

All rights reserved Powered by www.rtmj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rtmj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com