www.rtmj.net > 晃的拼音多音字组词

晃的拼音多音字组词

晃1、huǎng ◎ 明亮:明~~.◎ 照耀:~眼.◎ 形影很快地闪过:一~十年.2、huàng ◎ 摇动:~荡.~动.~悠.

huang三声(晃眼)晃 huang四声(晃动)

明晃晃 míng huǎng huǎng 晃眼 huǎng yǎn 晃朗 huàng lǎng 晃射 huǎng shè摇晃 yáo huàng 晃荡 huàng dàng 晃悠 huàng yōu 晃动 huàng dòng

huǎng 晃眼 一晃三载 虚晃一枪 huàng 晃动 晃悠 晃摇

晃(huang三声)眼

您好!晃:huǎng 明晃晃 míng huǎng huǎng 晃眼 huǎng yǎn 晃朗 huàng lǎng 晃射 huǎng shè 晃: huàng 摇晃 yáo huàng 晃荡 huàng dàng 晃悠 huàng yōu 晃动 huàng dòng

晃”的多音字拼音是[huǎng]、[huàng] 晃的解释:[huàng]:摇动 :~荡.[huǎng]:1.明亮 2.照耀 . 3.形影很快地闪过 .

[huǎng] 一晃而过,虚晃一枪 明晃晃,亮晃晃 [huàng] 晃动,晃荡,摇头晃脑

晃huàng 摇晃huǎng 明晃晃晃 huǎng①(动)(光芒)闪耀(基本义):太阳明~~地照着.②(动)很快地闪过:一~就不见了.晃 huàng①(动)摇动;摆动:~动|~荡.②(名)晃县;旧县名;在湖南.

晃荡、 摇晃、 一晃、 晃悠、 晃动、 晃眼、 晃晃、 晶晃、 悠晃、 妆晃、 虚晃、 眩晃、 朗晃、 晃然、 曜晃、 晃漾、 晃曳、 晃昱、 晃、 晃摇、 晃子、 晃曜、 溜晃、 光晃、 晃、 皓晃、 炫晃、 转晃、 晃煜、 晃、 晃着、 晃射、 晃耀、 晃、 晃朗、 晃烂、 明晃晃、 白晃晃、 金晃晃、

网站地图

All rights reserved Powered by www.rtmj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rtmj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com