www.rtmj.net > 差字组词和拼音

差字组词和拼音

差chā差别 chà差生 cī参差 chāi差事

“差”读作:chà chā chāi cī 组词:差劲,差别,差事,参差不齐 差 chà ㄔㄚ1. 错误:话说~了.2. 不相当,不相合:~不多.3. 缺欠:还~十元钱.4. 不好,不够标准:~等.成绩~.● 差 chā ㄔㄚˉ1. 不同,不同之点:~别.~距.~额.~价

参差 cēn cī 参差不齐 cēn cī bù qí 差强人意 chā qiǎng rén yì 差池 chā chí 一念之差 yī niàn zhī chà 失之毫厘,差以千里 shī zhī háo lí ,chà yǐ qiān lǐ 千差万别 qiān chà wàn bié 差使 chāi shǐ 开小差 kāi xiǎo chāi

便 [biàn] 便当.便利.便道.便民.便宴.便衣.便函.简便.便宜.随便.便中请来信.说了便做.便秘.[pián] 便便.“大腹便便”.便嬖 便佞 差 [chà] 话说差了.差不多.还差十元钱.差等.成绩差.[chā] 差别.差距.差额.差价.差可.偏差.差池.差数.四减二的差是二.[chāi] 差遣.差人.解差.差事.公差.出差.[cī] 参(cān)差

差[ chà ]1.错误:话说~了.2.不相当,不相合:~不多.3.缺欠:还~十元钱.4.不好,不够标准:~等.成绩~.

差字组词拼音: chàchāchāicī 差生 [chà shēng] 学习成绩差的学生. 差事 [chà shì] 不中用;不合标准.

差 chà部首笔画部首:工 部外笔画:6 总笔画:9五笔86:UDAF 五笔98:UAF 仓颉:TQM笔顺编号:431113121 四角号码:80102 Unicode:CJK 统一汉字 U+5DEE基本字义1. 错误:话说~了. 2. 不相当,不相合:~不多. 3. 缺欠:还~十元钱.

差字怎么组词? :差距、 反差、 差异、 差错、 参差、 差使、 差遣、 听差、 有差、 出差、 美差、 差额、 差误、 差失、 公差、 种差、 差生、 顺差、 撤差、 视差

差 chā (1)(形)不相同:~错|~别|~池. (2)(名)两数相减所剩余的数也作差数. 差 chà (1)(形)不相同;不相合:~得远. (2)(名)错误:说~了. (3)(名)缺欠:~点儿|还~一个人. (4)(形)不好;不够标准:质量~. 差 chāi (1)(动)派遣(去做事).出~ (2)(名)差役.信~ (3)(名)被派遣去做的事;公务;职务. 差 cī 〔参差〕(cēn…)长短不齐

差 (chā) (差别) (chà) (差生) (chāi)(出差)

网站地图

All rights reserved Powered by www.rtmj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rtmj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com